Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu infailibil (2 Tim 3:16).

Noi credem că Dumnezeu este infinit, perfect și etern în trei persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Gen 1:1; Mat 19:26; Ier 32:24; 1 Ioan 3:20; Ps 90:2).

Noi credem că Satan și demonii lui sunt dușmanii speciei umane (1 Petru 5:8).

Noi credem că suntem mântuiți prin har, prin credința în Isus Hristos (Efeseni 2:8-9).

Noi credem că vindecarea bolnavilor este un semn care îi însoțește pe credincioși (Marcu 16:17).

Noi credem în botezul în apa al credincioșilor prin scufundare (Fapte 2:38).

Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt (Fapte 1:5).

Noi credem in Biserica locala si universala (1 Cor 12:12-14, Evrei 10:25).

Noi credem în darurile Duhului Sfânt (1 Cor 12: 8-10).

Noi credem în însemnătatea Cinei Domnului (1 Cor 11:26).

Noi credem în răpire, a doua venire a lui Isus, și în învierea din morți (1 Tes 4:16-17).

Noi credem că cerul (raiul) și iadul sunt locuri veșnice în sens literal (Apoc 21:1; 20:10-15).